• Atpūtas vietas izvēle

  Tēma: Atpūtas vietas izvēle

  Klase: 4.

  Posmi: 0., 2., 3.

   

  1.stunda

  Dodu skolēniem trīs sludinājumus par atpūtas vietām.

  Sludinājumi

  Pasaku, ka ciemos brauc Oskars ar ģimeni.

  Uzdevums: Izlasiet sludinājumus par atpūtas vietām! Iesakiet Oskaram un viņa ģimenei atpūtas vietu, kura vislabāk derēs viņiem! Atbildi pamatojiet!

  Daži skolēni izsaka savu viedokli un pamato to: "Es iesaku Oskaram un viņa ģimenei apmeklēt..., jo..."

  Uzklausot skolēnu atbildes, mēģinu apstrīdēt skolēnu atbildes un uzdodu jautājumus:

  Vai Jūs zināt, vai Oskaram patiks, vai nepatiks Jūsu ieteikta atpūtas vieta? Kāpēc? Vai Jūs zināt, vai Oskara ģimenei patiks, vai nepatiks Jūsu ieteikta vieta? Kāpēc? Vai Oskaram un viņa ģimenei var atšķirties viedokļi, kuru vietu apmeklēt?Kāpēc? Kāpēc Jūs nevarat pateikt, vai Oskaram patiks/nepatiks Jūsu ieteikta vieta?

  Uzdodot šos jautājumus, mans mērķis ir, lai skolēni nonāktu strupceļā un saprastu, ka viņi nevar paskaidrot, vai Oskaram un viņa ģimenei patiks viņu ieteikta atpūtas vieta, jo viņi neko nezina par Oskaru un viņa ģimeni. (mēs neko nezinām par Oskaru: kas viņš ir,kas viņam patīk/nepatīk,uz cik ilgu laiku viņš atbrauks, ar ko viņš atbrauks utt.)

  Kā Jums pietrūkst, lai ieteikt Oskaram atpūtas vietu, kura vislabāk derēs viņam un viņa ģimenei? Kā mēs varam uzzināt, kas patīk, kas nepatīk Oskaram? (skolēnu atbildes-piezvanīt viņam, atrast profilu Facebook, satikties ar viņu un uzdot jautājumus utt.) Pasaku, ka tagad nevaram piezvanīt, nevaram atrast profilu Facebook, bet Oskars atsūtīja Jums vēstuli.

  Dodu skolēniem darba lapu ar Oskara vēstuli.

  1.uzdevums. Izlasi vēstuli no Oskara!

  Vēstule

  Skolēni izlasa vēstuli, atbild uz jautājumu - vai izlasot vēstuli, Jūs uzzinājāt kaut ko par Oskaru un viņa ģimeni, kas var Jums palīdzēt izvēlēties vienu no 3 atpūtas vietām, kura vislabāk derēs Oskaram un viņa ģimenei?

  Tālāk skolēni ņem trīs krāsainus zīmuļus, vēlreiz lasa vēstuli un pasvītro vēstulē  informāciju par Oskaru, informāciju par Evu un informāciju par vectēvu Igoru

  2.uzdevums.  Noraksti no vēstules pirmajā stabiņā visu informāciju par katru ģimenes locekli!

  Tabula

  Izmanto informāciju par katru ģimenes locekli, secini, kādas prasības ir Oskaram, Evai un vectēvam Igoram atpūtas vietai!

  Prasības

   Prasības atpūtas vietai katrai klasei var atšķirties.

  Turpinām 2.stundā

  2.stunda

  3.uzdevums. Ieraksti tabulā Oskara, Evas un vectēva Igora prasības atpūtas vietai! (skat.2.uzd.)

   

                      Vēlreiz lasi sludinājumus un atzīmē ar X, kura atpūtas vieta atbilst Oskara, Evas un vectēva Igora prasībām! 

  kr

  Secini, kura atpūtas vieta vislabāk der Oskaram un viņa ģimenei! (Atpūtas parks pie ezera "Silene")

   

  4.uzdevums. Uzraksti vēstuli Oskaram un iesaki viņam un viņa ģimenei atpūtas vietu, kura vislabāk derēs viņam un viņa ģimenei! (noskaidrojām - Atpūtas parks pie ezera "Silene")

  Uzraksti 3 iemeslus, kāpēc Oskaram, Evai un vectēvam Igoram derēs šī atputas vieta(kā pamatojumus izmanto informāciju par katru ģimenes locekli no 2.uzd.)

  Uzraksti, kādas aktivitātes tur ir Oskaram, Evai, vectēvam Igoram(izmanto prasības atpūtas vietai no tabulas 3.uzd.)

  Raksti 80-100 v. 

  3.stunda

  Lasu divas vēstules! Lūdzu skolēnus salīdzināt tās un pateikt, kura vēstule ir labāk urakstīta, kāpēc?

   

   

   

   

 • Atpūtas vietas izvēle

  Tēma: Atpūtas vietas izvēle

  Klase: 4.

  Posms: 0,2,3

  Mērķis: 1.Mācīt skolēnus patstāvīgi pētīt jaunu tēmu.

              2.Mācīt skolēnus izvēlēties atpūtas vietu pēc pašu skolēnu izstrādātajiem kritērijiem.

 • Cilvēka raksturojums

  Tēma: Cilvēka raksturojums

  Klase: 5.

  Posms: 0, 2., 3.

  Mērķis:mācīt skolēnus raksturot cilvēku pēc pašu skolēnu izstrādātajiem kritērijiem.

 • Darbības ar algebriskām daļām.

  Tēma: Darbības ar algebriskām daļām. 

  Klase:9.

  3,4 posmi

  Mērķi: izmantojot darbību veikšanu ar vienkāršām daļām, pārbaudiet algoritmu, lai veiktu darbības ar algebriskām daļām.

 • Darbības vārda pagātnes laiks

  Tēma: Darbības vārda pagātnes laiks

  Klase: 4.

  Posmi: 0, 2.,3.

  Mērķis:Mācīt skolēnus patstāvīgi meklēt likumsakarības un veidot darbības vārda pagātnes laiku.

 • Darbības vārda tagadnes laiks

  Tēma: Darbības vārda tagadnes laiks

  Klase: 4.

  Posmi: 0., 2.,3.

  Mērķis:Mācīt skolēnus patstāvīgi mācīties veidot darbības vārda tagadnes laiku.

 • Ievilktie un apvilktie četrstūri

  Klase: 10.

  Tēma: Četrstūris un riņķis.

  Skolotājs: Iveta Zarāne

  Mērķis:

  - pētījuma rezultātā noteikt apvilkta un ievilkta četrstūra īpašības;

  - attīstīt skolēnos prasmi veikt matemātisko pierādījumu kopīgā veidā;

  - attīstīt skolēnos prasmi risināt uzdevumus par apvilktiem un ievilktiem četrstūriem;

  Stundu sērija par tēmu 1.-6.stundas (0 - 4.posmi kompetenču konstruēšanā)

  Skolēna sasniedzamais rezultāts: 

  • izprot, ka ne katru četrstūri var apvilkt ar riņķa līniju un ne katrā četrstūrī var ievilkt riņķa līniju,
  • prot analizēt situāciju par konkrētiem četrstūriem un riņķa līniju,
  • zina apvilkta un ievilkta četrstūra īpašības,
  • attīsta prasmi veikt pierādījumu kopīgā veidā;
  • attīsta kompetenci risināt udevumus par tēmu.

   

 • Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana, izmantojot datoru.

  Tēma: Kvadrātfunkcijas y = ax2+bx+c grafika konstruēšana, izmantojot datoru.

  Klase: 9.

  Posms: 1.

  Mērķis: izpētīt parametru a un c ietekmi uz kvadrātfunkcijas grafika novietojumu un tās īpašībām.

 • Neregulāras piramīdas

  Klase: 12.

  Tēma: Neregulāras piramīdas.

  Skolotājs: Iveta Zarāne

  Stundas mērķis: attīstīt skolēnos prasmi analizēt informāciju, apkopot, secināt.

  Skolēna sasniedzamais rezultāts: 

  • prot noteikt piramīdas veidu pēc informācijas no teksta,
  • prot attēlot doto piramīdu, konkretizējot piramīdas augstuma pamata atrašanas vietu,
  • zina un izmanto noteiktās piramīdas īpašības.

   {jcomments on}

 • Nevienādības

  Tēma: Reizinājuma vai dalījuma salīdzināšana ar nulli

  Klase:9.

  1-3 posms

  Mērķi:

  • Noteikt reizinājuma/dalījuma zīmi, ja zinamas darbību locekļu vērtības.
  • Atrisināt nevienādības g(x) ∙ f(x) > 0 un g(x) / f(x) > 0, pārveidojot tās par divu nevienādību sistēmām.
  • Saprast atšķirību starp atsevišķu nevienādību atrisināšanu un nevienādību sistēmas atrisināšanu.
 • Nevienādības

  Tēma: Reizinājuma vai dalījuma salīdzināšana ar nulli

  Klase:9.

  1-3 posms

  Mērķi:

  • Noteikt reizinājuma/dalījuma zīmi, ja zinamas darbību locekļu vērtības.
  • Atrisināt nevienādības g(x) ∙ f(x) > 0 un g(x) / f(x) > 0, pārveidojot tās par divu nevienādību sistēmām.
  • Saprast atšķirību starp atsevišķu nevienādību atrisināšanu un nevienādību sistēmas atrisināšanu.
 • Prievārda "uz" nozīmes

  Tēma: Prievārda "uz" nozīmes

  Klase: 4.

  Posmi: 0., 2., 3.

  Mērķis: mācīt skolēnus patstāvīgi atrast un izskaidrot prievārda "uz" nozīmes un to lietošanu dažādos kontekstos.

 • Riņķa un taisnes savstarpējais novietojums

  Tēma: Sekante un pieskare.

  Klase: 9.

  1.stunda par tēmu "Riņķa līnija un nogriežņi" (0.posms)

  Stundas mērķis: veicot pētījumu, veidot izpratni par taisnes un riņķa savstarpējo novietojumu un kopīgo punktu skaitu.

  Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Pētnieciskā ceļā noskaidro taisnes un riņķa līnijas, kā arī taisnes un riņķa iespējamo kopīgo punktu skaitu.
  • Lieto jēdzienus: sekante un pieskare, raksturojot taisnes un riņķa savstarpējo novietojumu.
 • Salikteņi

  Tēma: Salikteņi

  Klase: 6.

  Posms: 0

  Mērķis: 1.Mācīt skolēnus patstāvīgi pētīt jaunu tēmu.

              2.Mācīt skolēnus izvēlēties un strādāt ar svarīgiem jautājumiem, kuri palīdz risināt problēmu.

 • Sinusu un kosinusu teorēmas

  Tēma: Sinusu un kosinusu teorēmas

  Mērķi: Attīstīt skolēnos prasmi analizēt, formulēt problēmu, saskatīt sakarības, veidot algoritmu.

  Sasniedzamais rezultāts: Skolēns zina sinusu un kosinusu teorēmas, prot to pielietot.

   

 • Skaitļa vārdi

  Tēma: Skaitļa vārdi

  Klase: 4.

  Posmi: 0.,2.,3.

  Mērķis:Mācīsieties kā veidot un pierakstīt skaitļa vārdu formas.

   

 • Teksta vērtēšanas un rakstīšanas kritēriji

  Tēma: Teksta vērtēšanas un rakstīšanas kritēriji

  Klase: 5.

  Posms: 0, 1.,3.

  Mērķis: Mācīt skolēnus vērtēt un rakstīt tekstu pēc pašu skolēnu izstrādātajiem kritērijiem.

 • Valsts apraksts

  Tēma: Valsts apraksts

  Klase: 5.

  Posmi: 0, 2.,3.

  Mērķis:mācīties raksturot valsti pēc pašu izstrādātajiem kritērijiem.

 • Vienādojums ar diviem mainīgajiem

  Klase: 9.

  Tēma: Vienādojums ar diviem mainīgajiem

  1.stunda par tēmu "Vienādojumu sistēmas" (0.posms)

  Stundas mērķis: veidot izpratni par vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisinājumu skaitu.

  Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Skaidro, ko nozīmē atrisināt vienādojumu ar diviem mainīgajiem.
  • Pārbauda, vai dotais skaitļu pāris ir vienādojuma atrisinājums.
  • Sastāda vienādojumu, kura atrisinājums ir dotais skaitļu pāris.
 • Vienādojumu sistēmas

  Tēma: Vienādojumu sistēmas

  Klase: 9.

  1.stunda "Lineāras vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits" 

  1.posms

  Stundas mērķis: veicot pētījumu, veidot izpratni par sakarību starp vienādojumu sistēmas koeficientiem un vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaitu.

  Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Izsaka pieņēmumus par vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaitu atkarībā no vienādojumu koeficientiem.

  • Izskaidro iegūtos pieņēmums, izmantojot zināšanas par paralēlām taisnēm un lineāras funkcijas grafika īpašībām.

  2. stunda "Vienādojumu sistēmas atrisināšanas saskaitīšanas paņēmiens"

  Stundas mērķis: sastādīt vienādojumu sistēmas atrisināšanas saskaitīšanas paņēmiena algoritmu.

   

 • Vienlieli trijstūri

  Tēma: Vienlieli trijstūri

  Klase: 8.

  0.-2. posmi

  Mērķis: formulēt vienlielu trijstūru definīciju.

   

Joomla SEF URLs by Artio