Sorteringsopgave med ’så’, udarbejdet af Birute (opgaven findes under Materials. Danish), afprøvet med estiske BA studerende

Jeg har testet sorteringsopgaven med ’så’ med estiske BA studerende i dansk (de er ved at afslutte deres 4. semester, i alt 11 studerende fik gennemført opgaven).

Jeg udleverede opgaven, som den var udarbejdet af Birute med den lille indledende bemærkning: ”Ordet så kan betyde mange ting. Prøv at sortere følgende sætninger med ordet så i tre lige store grupper. Skriv sætningsnumre i tabellen nedenfor.”

Efter at de hver for sig havde sorteret sætningerne, skrev jeg resultaterne ned. 7 ud af 11 havde kommet frem til samme løsning som foreslået af Birute.

Derefter gik vi videre med at diskutere, hvordan de havde løst opgaven. Dvs. at jeg bad dem om at forklare, hvordan de havde tænkt/sorteret.
Det viste sig, at de fleste havde oversat sætningerne til estisk og derefter grupperet dem, der havde lignende betydning. Jeg udtrykte en lille overraskelse, men de ledte min opmærksomhed på at der i den indledende tekst står ’kan betyde mange ting’, og det var derfor de tog en semantisk tilgang (hvis man kan kalde det sådan) til grupperingen. De havde også foreslået navne på de forskellige grupper (de fleste på estisk, men hvis man oversætter dem, giver det omtrænt: GR1 (1, 7, 11, 12) for at, GR2 (2, 3, 6, 8) derefter, GR3 (4, 5, 9, 10) derfor (jeg har en fin foto af deres grupperinger, som jeg skitserede på tavlen, men jeg kan ikke finde ud af at hænge den op her).

Men jeg var ikke helt tilfreds med resultatet, så jeg omformulerede opgaven ved at spørge, om de kan se på hvilken funktion ’så’ har i de forskellige sætninger.
Det blev der en syntaktisk diskussion ud af, og endte med en nokså præcis forklaring af forskelle mellem de enkelte grupper (jf Birutes forklaring). Dog sagde mange af dem, at hvis der ikke havde stået ’i tre lige store grupper’, så havde de sorteret sætningerne 2 og 3 for sig, og 6 og 8 for sig. Det er måske noget man bør overveje ved sammensætningen af eksempler i denne sorteringsopgave. Hvad synes du selv, Birute, havde du nogle overvejelser omkring det, da du udvalgte eksempelsætninger?

Feedback: de fleste syntes, at det var en givende opgave, og at de nok havde lært mere nu end hvis de kun havde fået reglerne (hvilket de i øvrigt har gjort for et halvt år siden).

Jeg kan fra min side tilføje, at opgaven nok havde været mere gavnlig for den enkelte, hvis de havde haft mulighed for at lave den helt alene fra start til slut, men det var desværre ikke muligt – den sidste diskussion tog vi i fællesskab, og så er der altid nogle der er mere aktive end andre.

Comments  

# Birute Sprauniene 2013-05-28 11:40
Anu, dine studerende er rigtig dygtige, eller også arbejder deres hjerne på samme måde som min! Flot resultat. Jeg var ikke klar over at man kunnne løse opgaven alene på baggrund af semantikken (plus oversætte sætningerne til estisk).

Dine studerende har ret i, at sætn. hhv. 2, 3 og 6, 8 godt kunne stå i forskellige grupper (jeg havde selv gjort opmærksom på det). De står i en gruppe her fordi "så" fungerer som adverbium i dem alle sammen, men de syntatiske og semantiske kontekster ikke er ensartede (i 6 og 8 kan man udelade så uden at betydningen eller syntaksen går tabt).

Jeg har læst i GDS og fundet ud af at den lingvistiske virkelighed er endnu mere indviklet når det gælder ordet så. Hvis du vil, kan jeg lave en opgave til som opfølgning på den første opgave.
Joomla SEF URLs by Artio