Tēma: Atpūtas vietas izvēle

Klase: 4.

Posmi: 0., 2., 3.

 

1.stunda

Dodu skolēniem trīs sludinājumus par atpūtas vietām.

Sludinājumi

Pasaku, ka ciemos brauc Oskars ar ģimeni.

Uzdevums: Izlasiet sludinājumus par atpūtas vietām! Iesakiet Oskaram un viņa ģimenei atpūtas vietu, kura vislabāk derēs viņiem! Atbildi pamatojiet!

Daži skolēni izsaka savu viedokli un pamato to: "Es iesaku Oskaram un viņa ģimenei apmeklēt..., jo..."

Uzklausot skolēnu atbildes, mēģinu apstrīdēt skolēnu atbildes un uzdodu jautājumus:

Vai Jūs zināt, vai Oskaram patiks, vai nepatiks Jūsu ieteikta atpūtas vieta? Kāpēc? Vai Jūs zināt, vai Oskara ģimenei patiks, vai nepatiks Jūsu ieteikta vieta? Kāpēc? Vai Oskaram un viņa ģimenei var atšķirties viedokļi, kuru vietu apmeklēt?Kāpēc? Kāpēc Jūs nevarat pateikt, vai Oskaram patiks/nepatiks Jūsu ieteikta vieta?

Uzdodot šos jautājumus, mans mērķis ir, lai skolēni nonāktu strupceļā un saprastu, ka viņi nevar paskaidrot, vai Oskaram un viņa ģimenei patiks viņu ieteikta atpūtas vieta, jo viņi neko nezina par Oskaru un viņa ģimeni. (mēs neko nezinām par Oskaru: kas viņš ir,kas viņam patīk/nepatīk,uz cik ilgu laiku viņš atbrauks, ar ko viņš atbrauks utt.)

Kā Jums pietrūkst, lai ieteikt Oskaram atpūtas vietu, kura vislabāk derēs viņam un viņa ģimenei? Kā mēs varam uzzināt, kas patīk, kas nepatīk Oskaram? (skolēnu atbildes-piezvanīt viņam, atrast profilu Facebook, satikties ar viņu un uzdot jautājumus utt.) Pasaku, ka tagad nevaram piezvanīt, nevaram atrast profilu Facebook, bet Oskars atsūtīja Jums vēstuli.

Dodu skolēniem darba lapu ar Oskara vēstuli.

1.uzdevums. Izlasi vēstuli no Oskara!

Vēstule

Skolēni izlasa vēstuli, atbild uz jautājumu - vai izlasot vēstuli, Jūs uzzinājāt kaut ko par Oskaru un viņa ģimeni, kas var Jums palīdzēt izvēlēties vienu no 3 atpūtas vietām, kura vislabāk derēs Oskaram un viņa ģimenei?

Tālāk skolēni ņem trīs krāsainus zīmuļus, vēlreiz lasa vēstuli un pasvītro vēstulē  informāciju par Oskaru, informāciju par Evu un informāciju par vectēvu Igoru

2.uzdevums.  Noraksti no vēstules pirmajā stabiņā visu informāciju par katru ģimenes locekli!

Tabula

Izmanto informāciju par katru ģimenes locekli, secini, kādas prasības ir Oskaram, Evai un vectēvam Igoram atpūtas vietai!

Prasības

 Prasības atpūtas vietai katrai klasei var atšķirties.

Turpinām 2.stundā

2.stunda

3.uzdevums. Ieraksti tabulā Oskara, Evas un vectēva Igora prasības atpūtas vietai! (skat.2.uzd.)

 

                    Vēlreiz lasi sludinājumus un atzīmē ar X, kura atpūtas vieta atbilst Oskara, Evas un vectēva Igora prasībām! 

kr

Secini, kura atpūtas vieta vislabāk der Oskaram un viņa ģimenei! (Atpūtas parks pie ezera "Silene")

 

4.uzdevums. Uzraksti vēstuli Oskaram un iesaki viņam un viņa ģimenei atpūtas vietu, kura vislabāk derēs viņam un viņa ģimenei! (noskaidrojām - Atpūtas parks pie ezera "Silene")

Uzraksti 3 iemeslus, kāpēc Oskaram, Evai un vectēvam Igoram derēs šī atputas vieta (kā pamatojumus izmanto informāciju par katru ģimenes locekli no 2.uzd.)

Uzraksti, kādas aktivitātes tur ir Oskaram, Evai, vectēvam Igoram (izmanto prasības atpūtas vietai no tabulas 3.uzd.)

Raksti 80-100 v. 

3.stunda

Lasu divas vēstules! Lūdzu skolēnus salīdzināt tās un pateikt, kura vēstule ir labāk urakstīta, kāpēc?

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (sludinājumi.pdf)0_posms[sludinājumi 1.stundai]593 kB
Download this file (uzdevumi.pdf)2_3_posms[uzdevumi 1.-3.stundai]311 kB
Joomla SEF URLs by Artio