Konferences programma

Četru stundu konferences programma latviešu valodā tika piedāvāta piektdien, 28.augustā no 09:00 līdz 12:15. Programma ir veltīta domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošanai stundās. Zemāk jūs varat iepazīties ar prezentāciju nosaukumiem un īsām anotācijām. Jums ir iespēja iegādāties pieeju konferences ierakstiem (9 EUR - pieeja ierakstiem un materiāliem latviešu valodā, 29 EUR - pieeja visiem konferences ierakstiem un materiāliem).

  

09:00 - 09:10 Konferences atklāšana

09:10 - 09:40 Skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumenti: kāpēc, kas un kā? Irina Bučinska, Renata Joņina, Nataļja Koviļina un Aleksandrs Sokols,TA Group.

 irina  renata  natalia  sokol

 

Pēdējo trīs gadu laikā, Erasmus+ stratēgiskās partnerības projekta ‘’Atbalsta instrumenti skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanai’’ ietvaros, Latvijas komanda strādāja pie instrumentu izstrādes, kuri palīdzētu uzraudzīt un vērtēt skolēnu domāšanas prasmes. Vairākas katra instrumenta versijas tika izstrādātas un izmantotas klasē un skolotāju profesionālās pilnveides semināros. Šajā prezentācija mēs sniegsim pārskatu par visiem izstrādātajiem instrumentiem, prezentēsim instrumentu izstrādes pamatā izmantoto pieeju, paskaidrosim, kāpēc šī pieeja tika izvēlēta un kā instrumentus var izmantot darbam klasē. Dalība darbnīcās, kuras vadīs instrumentu izstrādes komandas pārstāvji, ļaus jums vairāk uzzināt par dažiem no šiem instrumentiem.

 

09:45 - 11:15 Skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošana stundās (sesijas notiks paralēli dažādās istabās)

Darba seminārs nr.1. Skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošana matemātikas stundās. Olga Mikulova un Tatjana Alika, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs.

mikulova  alika

Šajā nodarbībā būs iespēja iepazīties ar skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošanu matemātikas stundās. Mūsdienu izglītības process ir vērsts uz zināšanu iegūšanu, risinot mācību problēmu. Viens no skolēniem plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs ir formulēt atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus situācijās ar dažādiem kontekstiem. Nodarbības laikā tiks aplūkots jautājumu kvalitātes vērtēšanas instruments, ar kura palīdzību var novērtēt, kā skolēns strādā ar izvirzītu problēmu un prot uzdot kvalitatīvus, ar problēmas risinājumu saistītus jautājumus. Tiks piedavāti 13-16 gadu vecu skolēnu jautājumu piemēri un doto jautājumu vērtēšana pēc parametriem - jautājumu ievirze problēmas risināšanai, skolēna nostādne kvalitatīva jautājuma formulēšanai un skolēna patstāvība kvalitatīva jautājuma formulēšanā. Dalībniekiem būs iespēja praktiski strādāt un novērtēt izglītojamo jautājumu kvalitāti, kā arī iepazīties ar dažāda veida uzdevumiem domāšanas prasmju attīstīšanai, izpētot darba lapas matemātikas stundās un uzdot interesējošos jautājumus. 

 

Darba seminārs nr.2. Domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošana latviešu valodas stundās 4.-5.klasē. Anastasija Seņkova, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs.

senkova

Nodarbībā būs iespēja iepazīties ar skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentiem, kas ir aktuāli mūsdienu izglītības kontekstā, jo mūsdienu izglītības process ir vērsts uz zināšanu iegūšanu, risinot mācību problēmu. Viens no skolēniem plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs ir formulēt atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus situācijās ar dažādiem kontekstiem. Tāpēc sīkāk tiks aplūkots jautājumu kvalitātes vērtēšanas instruments, ar kura palīdzību var novērtēt, kā skolēns strādā ar izvirzītu problēmu un prot uzdot kvalitatīvus, ar problēmas risinājumu saistītus jautājumus. Runa būs par 9-10 gadu veciem izglītojamiem latviešu valodas stundās, būs doti skolēnu jautājumu piemēri, jautājumu vērtēšana pēc trim parametriem-jautājumu ievirze problēmas risināšanai, skolēna nostādne kvalitatīva jautājuma formulēšanai un skolēna patstāvība kvalitatīva jautājuma formulēšanā. Dalībniekiem būs iespēja praktiski strādāt un novērtēt izglītojamo jautājumu kvalitāti, kā arī iepazīties ar dažāda veida uzdevumiem domāšanas prasmju attīstīšanai, izpētot darba lapas latviešu valodas stundās un uzdot interesējošos jautājumus.

 

Darba seminārs nr.3 (krievu valodā). Skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošana krievu valodas kā dzimtās valodas stundās 8. – 9. klasē.  Nataļja Koviļina, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs.

natalia

Nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izstrādātajiem instrumentiem skolēnu domāšanas prasmju novērtēšanai: skolēnu jautājumu, mērķu, objektu aprakstu kvalitātes novērtēšana. Dalībniekiem tiks parādīti instrumentu izmantošanas piemēri krievu valodas stundās, tiks apspriesti rezultāti. Nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki noteiks konkrēta instrumenta izmantošanas iespējas un perspektīvu: skolēnu mērķu kvalitātes vērtēšana. Vai skolotājiem jāstrādā, lai uzlabotu studentu mērķu kvalitāti? No vienas puses stundas mērķa un rezultāta noteikšana ir skolotāju darbība. Skolotāji noteiktā stundas posmā stāsta skolēniem par mērķi, pārrunā ar viņiem mērķa nozīmi un rezultātu. No otras puses mērķu izvirzīšana ir svarīga caurviju prasme. Jo ātrāk skolēns apgūs šo prasmi, jo veiksmīgāk viņš strādās ar problēmām, kurām viņam nav gatavu risinājumu. Dalībniekiem tiks dota iespēja iepazīties ar skolēnu mērķu piemēriem, izmantot kritērijus mērķu kvalitātes novērtēšanai praksē, pārrunāt rezultātus, uzdot jautājumus un pašiem noteikt šo rīku izmantošanas iespējas. Nodarbība notiks krievu valodā.

 

Darba seminārs nr.4 (angļu valodā). Instruments skolēnu apraksta prasmju vērtēšanai un to izmantošana angļu valodas stundās vidusskolā.  Irina Bučinska, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola-licejs.

irina 

Sekmīgam darbam ar problēmām ir nepieciešamas prasmes aprasktīt dažādus objektus, notikumus un fenomēnus. Šīs prasmes sniedz dziļāko un plašāko elementu izpratni, kas savukārt palīdz labāk izprast problēmu un atrast labāko risinājumu. Šajā darbnīcā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar instrumentu, kas palīdz vērtēt skolēnu prasmes aprakstīt dažādus objektus, notikumus un jēdzienus, strādājot ar problēmu. Dalībniekiem arī būs iespēja novērtēt skolēnu autentiskus darbus, izmantojot piedāvāto instrumentu. Nodarbība notiks angļu valodā.

 

11:20 - 12:00 Domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošana stundās. Apaļais galds.

Apaļa galda laikā tiks apkopota informācija pēc darbnīcām. Grupu vadītāji aktualizēs izmantotus skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentus nodarbībās, koncentrējot dalībnieku uzmanību visbiežāk uzdotiem jautājumiem. Konferences dalībnieki apkopos skolotāju viedokļus par skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izmantošanas iespējām.

12:00 Konferences noslēgums

Joomla SEF URLs by Artio