Dette er en revideret og korrekturlæst version af tekstopgaver til Anne Knudsens tekst (se linket til selve teksten).

1. Lav en brainstorming i mindre grupper og kom med et bud på (mindst 5 punkter) hvordan mænd og kvinder generelt er forskellige fra hinanden.

 

2. Sammenlign jeres bud på kønsforskelle med dem Anne Knudsen fremfører. Diskuter de ligheder og forskelle I har fundet.

 

3. Hvilke argumenter og eksempler bruger Anne Knudsen til at begrunde sin påstand om at kønsforskelle er en social konstruktion, der ikke har noget med naturen at gøre?

 

4. Find argumenter og eksempler som understøtter den modsatte påstand, nemlig at kønsforskelle (evt. inden for et andet forskningsfelt end Anne Knudsens) er en objektiv realitet, noget der er medfødt og ikke tillært.

 

5. Skriv et brev til Anne Knudsen hvor du udtrykker uenighed med hendes definition og beskrivelse af kønsforskelle. Begrund dine synspunkter.

 

6. Find alle adjektiver i teksten og lav mindst to klassifikationer af dem.

 

7. Tage-en-ud

gennembrud  -  rolle  -  beslutning  -  praktiseren

Joomla SEF URLs by Artio