THINKING-APPROACH (www.thinking-approach.org)

Etsitään ongelmia. Opitaan ongelmanratkaisua, kun laaditaan tehtäviä, joissa haasteet lisääntyvät. Käytetään malleja ja työkaluja ongelmien/tehtävien selvittämiseen. Käytetään mahdollisimman paljon arkielämän materiaalia. Opitaan tulevaisuuden haasteissa selviytymistä.

TEKNOLOGIAT (TECHNOLOGIES) sisältävät mallien ja työkalujen käyttöä

1. Creative Grammar -technology 2. Text -technology 3. Self-Study -technology 4. Research- technology 5. Yes – No –technology

 

MALLIT (MODELS), malli voi toimia työkaluna tehtävää ratkottaessa

ENV, element, name of the feature, value of the feature

elementti-ominaispiirre-ominaispiirteen arvo

potku jalkapallossa ja kaikki hyvään tarkkaan potkuun vaikuttavat asiat (ominaispiirteet): jalkaterän asento (joustava – ei jousta), voima (heikko, vahva), vauhti (hiljainen – nopea), tasapaino (vakaa – toispuolinen), jalan osuminen paloon (väärä kohta – oikea kohta), tähtääminen (jalan ja silmän koordinaatio onnistuu – ei onnistu) ->tarkka tavoite     >algoritmin rakentaminen

Contradiction (ristiriita):

*Formulating a problem- components of contradictions

ongelman muotoileminen - ristiriidan osatekijät (has to be one->element

*Problem – aim – obstacle – desirable results

ongelma-tavoite-este-haluttu lopputulos

*Tongs initial situation description-> description of the barriers that prevent achievement of the most desirable result

Multi Screen

kokonaiskuva, johon asia liittyy: laajempi perspektiivi myös ajallisesti

kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat eri tasoilla

 

TYÖKALUT (TOOLS), työkalu ei välttämättä ole malli

ENV

Limitation

rajaus, annetaan ehtoja, joiden pitää täyttyä, jotta saadaan lisää haastetta (ajattelua) tehtävän suorittamiseen, pyritään pois ”kaikki käy” -luovuusajattelusta

Obstacle

este, mikä estää tavoitteen saavuttamista (löytyy aina, kun esim. kysytään tarpeeksi)

What is…? questions

Yes-No games

kyllä-ei –pelit/kysymykset, päästään selville ominaispiirteistä (->ENV)

Riddles

arvuuttelu, ominaispiirteillä leikittelyä (-> learning to see opposites and contradictions)

Sorting

ryhmittely, mitkä asiat kuuluvat samaan ryhmään, muodosta näistä sanoista/lauseista/asioista kolme ryhmää, minkä nimen annat ryhmille? (->ENV),

Different point of view

eri näkökulma, kerrotaan Punahilkka-tarina suden suulla (text technology)

Strong questions (in games)

vahva kysymys (peleissä), millä kysymyksillä pääsen mahdollisimman nopeasti käsiksi

oikeaan vastaukseen eli millaisia kysymyksiä muotoilen, miten saat selville matkalaukussa olevan esineen 10 kysymyksellä/luvun, jota ajattelen/esineen, jota ajattelen ja joka on tässä huoneessa (ominaispiirteiden löytämistä pelin avulla ->ENV)

Thinking games for young learners

Joomla SEF URLs by Artio