2.-luokan äidinkieli (noin 3-4h)

Tavoitteena on löytää tarinan ”rakennuspalikoita”

Ongelman määrittelyä (stage 0)

 • Tavoitteena on oppia kirjoittamaan tarina. Pohditaan ongelmaa. Miten selvitämme, miten voi kirjoittaa hyvän tarinan? Kerätään kysymyksiä. Mistä tarinat on tehty? Miten tarina kirjoitetaan? Miten tarina aloitetaan ja lopetetaan, mistä ne kertovat? jne...

   

Pankin kerääminen (stage 1)

 • Luokkaan on tuotu sarjakuvia tarinoista (3-8 kuvaa jokaisessa). Oppilasparille annetaan tehtäväksi tutkia yhtä kuvaa ja kirjoittaa sanalistaa siitä, mitä kaikkea he näkevät. Harjoitellaan tarkkaa katsomista ja kuvailua. Kootaan sanapankkia.

 • Seuraavaksi oppilaspari lähtee vertailemaan omaa kuvasarjaansa toisten oppilasparien kuvasarjoihin. He kirjaavat listaansa lisää sanoja siitä, mitkä asiat yhdistävät kuvasarjoja. Tämän jälkeen kirjataan myös asioita, jotka eroavat kuvasarjoissa. Kartutetaan sanapankkia. Annetaan aikaraja tämän työn tekemiselle.            

 

Luokitellaan sanoja, järjestellään pankkia (stage 2)

 • Laitetaan kerätyt sanat näkyville. Kysytään oppilailta, mitkä sanat voisivat kuulua samaan ryhmään ja miksi. Oppilaat siirtävät sanoja ja perustelevat.

 • Kun sanoista on saatu muodostettua ainakin joitakin ryhmiä, annetaan oppilaiden keksiä niille otsikot. Syntyy otsikoita ( esim. aika, paikka, sankari, pahis jne.)

Strategian luominen (stage 3)

 • Kerätään löydetyt otsikot näkyville. Muodostetaan passport, joka toimii löydettynä strategiana eli käyttöteoriana tarinan kirjoittamiselle. Jokainen oppilas kirjaa otsikot omaan työskentelymonisteeseensa (ENV).

  Strategian testaaminen (stage 4)

 • Oppilaat keksivät otsikoiden alle omat ideansa, joiden pohjalta he alkavat keksiä tarinaa.

 • Oppilaat piirtävät ideoidensa pohjalta sarjakuvan tarinan vaiheista. Tämän jälkeen tarina kirjoitetaan.

Uuden ongelman löytäminen (stage 0) Miten kehittyä kirjoittajana lisää?

 • Luetaan syntyneitä tarinoita. Pohditaan tarinoiden lukemisen jälkeen strategian toimivuutta ja sitä, miten tarinoita voisi edelleen kehittää.

 • Kerätään oppilaiden kirjoittamien tarinoiden pohjalta lisää ideoita otsikoiden alla oleviin sanapankkeihin.

 • Kerätään oppilaiden ideoita siitä, mitä asioita pitäisi kehittää tarinan kirjoittamisessa seuraavaksi.

 • Aletaan esimerkiksi tutkia, millaisia aloituksia ja lopetuksia tarinoilla on satukirjoissa. Kerätään uusia pankkeja ja aloitetaan sillä tavoin prosessin vaiheet alusta.

                            

 

Joomla SEF URLs by Artio